Autoritats de Certificació a València

XolidoSign permet l'ús de qualsevol certificat, perquè és neutral i universal.

Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica - ACCV

www.accv.es

Información: La ACCV és l'entitat de la Generalitat que presta serveis de certificació electrònica que garanteixen la seguretat en els tràmits administratius a través d'Internet. Els certificats digitals serveixen per a firmar i xifrar els missatges de correu electrònic segur, per tal d'evitar el correu brossa, l'autenticació d'usuaris en l'accés als tràmits online, per tal de garantir la seua identitat i la firma electrònica i el xifrat dels documents electrònics involucrats en el tràmit.

Información: La ACCV es la entidad de la Generalitat que presta servicios de certificación electrónica que garantizan la seguridad en los trámites administrativos a través de Internet. Los certificados digitales sirven para: firmar y cifrar los mensajes de correo electrónico seguro, evitando el SPAM, autenticación de usuarios en el acceso a los trámites on-line, garantizando su identidad y firma electrónica y cifrado de los documentos electrónicos involucrados en el trámite.

 

Consulte el llistat complet d'autoritats de certificació reconegudes d'acord amb els criteris del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç en l'enllace següent:
Prestadors de servicis de certificació de firma electrònica i segellat de temps reconegudes a Espanya

 

Valencia, Comunidad Valenciana, Comunitat Valenciana, firma electrònica, firma digital, segellat de temps, autoritats de certificació, verificació, verificar documents, certificat digital, firmar pdf, firmar documents, arxius, xolido, xolidosign