Türkçe olarak Sertifika Yetkilileri

XolidoSign herhangi bir sertifikanın kullanımına izin verir, nötr ve evrenseldir.

E-GÜVEN - Elektronik Bilgi Guvenligi A.S.

www.e-guven.com

E-GÜVEN, Türkiye'de bilgi toplumuna giden yolda gerekli olan bilgi güvenliği alt yapısının tesisinde önemli bir kilometre taşı olmak amacıyla Kasım 2003 tarihinde Eczacıbaşı ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) www.tbv.org.tr önderliğinde kurulmuş ticari bir şirkettir.

 

İçişleri Bakanlığı

www.nvi.gov.tr

Hükümetimiz tarafından hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 46 nolu eyleminde vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, kurum ve kuruluşlarda daha hızlı hizmet alınmasını sağlayacak, kolay taşınabilir, taklit edilemez, uluslararası standartlara uygun Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nın uygulamaya konulması Bakanlığımıza görev olarak verilmiştir.

 

Turquía, Türkiye, República de Turquía, Türkiye Cumhuriyetielektronik, imza, dijital imza, zaman damgalama, sertifika yetkilileri, doğrulama, belgeleri doğrulayarak, dijital sertifika, belgeler, dosyalar, xolido, xolidosign imzalanması, pdf işareti