Certification awtoridad sa Pilipinas

XolidoSign Pinapayagan ang paggamit ng anumang sertipiko, ito ay neutral at unibersal.

Entrust

www.entrust.net

 

Globalsign

www.globalsign.eu

 

Thawte

www.thawte.com

 

Verisign

www.verisign.es

 

Filipinas, Pilipinas, Repúblika ng Pilipinas, Republic of the Philippines, República de Filipina, selectronic signature, digital na lagda, panlililak ng oras, mga awtoridad ng sertipikasyon, pagpapatotoo, verify ng mga dokumento, digital na sertipiko, mag-sign pdf, sign ang mga dokumento, mga file, xolido, xolidosign