Сертификација Властите во Македонија

XolidoSign дозволува употреба на сертификатот, тоа е неутрален и универзален.

Entrust

www.entrust.net

 

Globalsign

www.globalsign.eu

 

Thawte

www.thawte.com

 

Verisign

www.verisign.es

 

República de Macedonia, Република Македонија, Republika Makedonija, Δημοκρατία Μακεδονία, Dimokratía Makedonía, електронски потпис, дигитален потпис, време печат, сертификација власти, верификација, проверка на документи, дигитален сертификат, знак PDF, потпишувајќи документи, датотеки, xolido, xolidosign